Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  
 

ตามที่สำนักงาน ปปช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางเทศบาลตำบลเจดีย์จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุญาต/อนุมัติตามระเบียบ หรือเทศบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่าง ๆบริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีช่องทางดังนี้
1. Scan QR Code ด้านบน
2. คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2s3ht2

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้บุคคลข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบประเมิน ภายในวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.36 น. โดย เทศบาลตำบลเจดีย์

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร : 035-460-131 โทรสาร : 035-460-131 ต่อ 105
จำนวนผู้เข้าชม 14,967 เริ่มนับ 27 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com